2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. elektronická úřední deska