2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – KV Arena, s.r.o. elektronická úřední deska