2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KV Arena, s.r.o. elektronická úřední deska