2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. elektronická úřední deska