2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Jezdecký klub Karlovy Vary – Stará Role, z.s. elektronická úřední deska