2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - JAZZOVÝ KRUH elektronická úřední deska