2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. elektronická úřední deska