2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Hockey Club Karlovy Vary, z.s. elektronická úřední deska