2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HIPODROM HOLOUBEK s.r.o. elektronická úřední deska