2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Golf Club Karlovy Vary z.s. elektronická úřední deska