2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary elektronická úřední deska