2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Asociace Záchranný kruh , z.s. elektronická úřední deska