Blokové čištění a noční mytí komunikací 2017

Město karlovy Vary provádí od dubna do října pravidelná bloková čištění. Očista místních komunikací, parkovišť, parkovacích zálivů, chodníků a dalších zpevněných ploch na území města bude probíhat od 3. dubna do poloviny října (s výjimkou festivalového týdne v červenci). Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 hod., noční mytí komunikací v lázeňském území a obchodně správním centru bude začínat ve 20:00 hod.

Na termín konání blokového čištění v jednotlivých lokalitách města bude s předstihem upozorňovat přenosné dopravní značení omezující zastavení a stání vozidel. Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena na parkoviště odtahové služby v Západní ulici.

Harmonogram blokového čištění pro jednotlivé měsíce je zveřejňován v Karlovarských radničních listech.

Plán blokového čištění města v roce 2017 vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět.

Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.

 

Rozpis blokového čištění komunikací

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Hnátíková
Poslední aktualizace: 21.06.2017

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah