Blokové čištění a noční mytí komunikací

Technický odbor upozorňuje, že i v letošním roce bude od dubna do října na území Statutárního města Karlovy Vary probíhat blokové čištění místních komunikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně správním centru. Z tohoto důvodu budou na komunikacích umísťovány přenosné dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel. Upozorňujeme, že součástí čištěných komunikací jsou i parkovací zálivy a chodníky.  

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8,00 hod, začátky nočního mytí na 20,00 hod.

Vozidla, bránící provádění blokových čištění, budou odtažena na parkoviště odtahové služby  na Západní ulici č. 63. V případě jejich nevyzvednutí v den odtahu budou tato vozidla následující den převezena zpět do původní lokality. Ceny za provádění  odtahů vozidel jsou stanoveny nařízením č. 1/2017, které je uvedeno na webových stránkách města www.mmkv.cz, pod odkazem Magistrát →Vyhlášky a nařízení.

Plán blokového čištění města v roce 2018 vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět.

Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.

 

 

 

Rozpis blokového čištění a nočního mytí komunikací 2018

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Eva Pavlasová
Poslední aktualizace: 01.08.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah