Kde by se měly konat vánoční trhy?

Poraďte nám s výběrem místa pro vánoční slavnosti. Na prostranství před hotelem Thermal, kde trhy s doprovodným programem probíhaly v předchozích dvou letech, se v letošním roce uskutečnit nemohou, mimo jiné z důvodu plánované rekonstrukce hotelu.

V této anketě máte možnost zvolit jednu z navrhovaných lokalit, které jsou pro pořádání městských vánočních trhů s doprovodným programem vhodné. Nejvhodnější prostor pro vánoční trhy 2017 vybere rada města na konci září. Výsledek ankety bude mít poradní charakter a bude jedním faktorů, ke kterým rada města při svém rozhodování přihlédne.

Anketa je otevřena do 15. září 2017.

Vybrat můžete pouze jednu lokalitu. Pokud máte vlastní návrh na vhodný prostor, pošlete nám ho na adresu: anketavanocnitrhy@mmkv.cz
Hlasovat lze rovněž prostřednictvím hlasovacího lístku, který bude zveřejněn v srpnovém a zářijovém vydání Karlovarských radničních listů.

Třída TGM - Zeyerova ulice (s umístěním vánočního stromu s pódiem pro program u hl. pošty a trhů v ulici Zeyerova, příp. na TGM)
51%
Prostranství před Mlýnskou kolonádou
34%
Smetanovy sady - park před Alžbětinými lázněmi
13%
Nám. 17. listopadu - před kostelem Povýšení sv. Kříže - Rybáře
2%
Celkem hlasů: 2610