Česko-bavorská spolupráce v péči o městskou zeleň

04.11.2016

Správa lázeňských parků, p. o. realizuje další přeshraniční česko-bavorský projekt. Tradičním partnerem je německé město Hof. Projekt byl zahájen již v květnu, kdy odborníci z obou stran hranice sdíleli zkušenosti a trendy v oblasti zahradního a krajinného plánování v Bavorsku. Nejvýznamnější akce se uskutečnila proběhla 1. listopadu 2016 v Karlových Varech. Na náměstí 17. listopadu u kostela Povýšení svatého Kříže v Rybářích zástupci českých a bavorských partnerů v praxi sledovali metody péče o městskou zeleň a společně diskutovali řadu témat. Z bavorské strany se zúčastnili např. zástupci spolků ProHof e. V. a Der Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein Hof e. V.

Zájem o tuto akci projevili i studenti Střední zemědělské školy Dalovice. Lidé mohli vidět moderní přístupy odborné péče o stromy i ostatní zeleň, včetně speciálních zdravotních prořezávek vysoko v korunách vzrostlých stromů. Ředitel Správy lázeňských parků, p. o. Ing. Miroslav Kučera informoval přítomné o tom, že projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis. Předpokládané celkové způsobilé výdaje činí přibližně 650 000 Kč (dotace 85 %). P. Romuald Štěpán Rob OP z římskokatolické farnosti v Rybářích přítomným představil i zdejší kostel a jeho historii. Celé dění přilákalo i širokou veřejnost. Akce pomohla ke zvelebení životního prostředí v Rybářích i kvalitní odborné péči o zdejší zeleň.

Mgr. Richard Štěpánovský

projektový manažer