Městské společnosti

Dopravní podnik -  Karlovarská karta

Karlovarská karta je platební instrument, který vydává Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Je to bezkontaktní paměťová čipová karta, která...